Blogger

Requisits acadèmics per a la docència en Religió Catòlica

Tota aquella persona que estigui interessada en donar classes de Religió Catòlica als centres públics de Mallorca, ha de complir els requisits que s’indiquen a continuació i posar-se en contacte amb la Delegació d’Ensenyament.
[Dades de contacte]

REQUISITS ACADÈMICS PER A LA DOCÈNCIA DE RELIGIÓ CATÒLICA EN CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE MALLORCA.

A) Tenir el títol de Mestre o Grau en Educació Infantil i / o Primària (Art. 92 i 93 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació).

B) Tenir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) d’Educació Infantil i Primària. Els requisits per a l’obtenció de la DECA són:
 • Estar batiat per l’Església Catòlica.
 • Tenir el títol de Mestre o Grau en Educació Infantil i / o Primària (requisit A).
 • Haver cursat 24 crèdits ECTS de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia, d’acord als programes establerts per la Conferència Episcopal Espanyola. Les matèries de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia són:
  • “Religió, Cultura i Valors” (6 ECTS);
  •  “Missatge Cristià” (6 ECTS);
  •  “L’Església, els Sagraments i la Moral” (6 ECTS);
  • “Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica” (6 ECTS).
C) Tenir la titulació en llengua catalana corresponent al nivell educatiu: Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària (CCIP).
________________________

REQUISITS ACADÈMICS PER A LA DOCÈNCIA DE RELIGIÓ CATÒLICA EN INSTITUTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT DE MALLORCA.

A) Tenir una Llicenciatura o un Grau.

B) Tenir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) d’Educació Secundària i Batxillerat. Els requisits per a l’obtenció de la DECA són:
 • Estar batiat per l’Església Catòlica.
 • Tenir un dels següents recorreguts formatius:
  • Grau / Batxillerat en Teologia (5 anys -300 ECTS- impartits en una Facultat de Teologia o Centre afiliat);
  • Grau en Ciències Religioses (4 anys -240 ECTS- impartits en un Institut Superior de Ciències Religioses);
  • Llicenciatura civil + Grau / Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys -180 ECTS- impartits en un Institut Superior de Ciències Religioses).
 • Haver cursat 18 crèdits ECTS de Pedagogia i Didàctica de l’Ensenyament Religiós Escolar, amb continguts d’acord als programes establerts per la Conferència Episcopal Espanyola.
C) Tenir la titulació en llengua catalana corresponent al nivell educatiu: Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació secundària (CCS).

D) Estar en possessió del CAP, Màster universitari de Formació del Professorat o equivalent (Art. 100.2 de la Llei Orgànica 2/2005, de 3 de maig d’Educació) [requisit suspès cautelarment, segons mesura cautelar acordada per la interlocutòria de 30 d'Octubre de 2017 del Jutjat Social número 3 de Palma]