Blogger

Bisbat de Mallorca

Formam part del Bisbat de Mallorca.

7/6/14

Nou VICARI EPISCOPAL per a l'EDUCACIÓ i per als COL·LEGIS DIOCESANS

S’ha fet públic el nomenament de Mn. Miquel Gual Tortella com a nou Vicari Episcopal per a l’Educació i per als Col·legis Diocesans (http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=NOMENAMENTS_ECLESI%C0STICS&&noticia_id=7103).

Dins la nova vicaria episcopal hi haurà la Delegació d’Ensenyament.

La creació d’aquesta nova vicaria episcopal torna a posar de manifest la sensibilitat educativa i la importància que li dóna al món de l’educació el nostre bisbe, don Javier Salinas.

Esperam que aquesta nova organització ens encoratgi per tal de fer encara millor la nostra tasca i el nostre servei.