Blogger

Qui som?

La Delegació d’Ensenyament i Pastoral de Centres de l’Església del Bisbat de Mallorca té com a finalitat fonamental gestionar la proposta, assessorar, fer seguiment, formar i acompanyar el professorat de Religió Catòlica dels centres públics.
A més, s’encarrega d’afavorir tot el que sigui un impuls de l’ensenyament de la Religió als centres públics i concertats confessionals, així com el que implica treballar per a la qualitat de l’ensenyament de la Religió catòlica als centres docents.
Una altra de les responsabilitats essencials de la Delegació és potenciar la coordinació pastoral dels centres concertats confessionals (sobretot dels diocesans) com a tasca i expressió de comunió eclesial.
Finalment la Delegació pretén recolzar la tasca del professorat cristià.

Les LÍNIES PRIORITÀRIES pel que fa al PROFESSORAT DE RELIGIÓ DELS CENTRES PÚBLICS són:
• Afavorir un perfil humà, pedagògic, cristià i eclesial de qualitat en el professorat. La seva presència en claustres plurals reclama una identitat ferma, a la vegada que dialogant i cordial.
• L’acompanyament i la formació permanent del professorat és clau per tal d’actualitzar els coneixements teològics i pedagògics rebuts i coordinar els plantejaments didàctics del currículum de l’assignatura de Religió Catòlica.
• El creixement de l’alumnat, especialment en els nivells superiors.
• La relació amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear i amb les entitats educatives representa una línia de treball per millorar les condicions laborals i administratives del professorat.

L’EQUIP DE PASTORAL DE CENTRES DIOCESANS està integrat per membres dels equips pastorals de tots els centres diocesans de Mallorca.
L’Equip és reuneix periòdicament i s’encarrega d’impulsar la formació religiosa, les celebracions, la formació pastoral, les convivències d’alumnes, la vivència dels temps litúrgics, les campanyes anuals, la reflexió sobre temes educatius i pastorals...
Coordina les activitats de preparació dels temps forts (Advent-Nadal i Quaresma-Pasqua), la programació d’activitats (la trobada d’alumnes de 5è de primària a Lluc es celebra des de l’any 2001) així com l’elaboració de materials d’ús pastoral (per exemple, la reflexió del matí).
La Delegació ofereix tot el seu suport a l’Equip.

La COMISSIÓ DE CENTRES D’ESGLÉSIA. El Pla Diocesà de Pastoral 2006-2009 proposava com a prioritat «Potenciar la dimensió evangelitzadora de les escoles vinculades a l’Església.» En aquest sentit, l’acció pastoral indicada era «crear un equip de pastoral de col•legis vinculats a l’Església per tal de coordinar-ne l’acció pastoral conjunta.»
A finals de 2008 es creà la Comissió integrada per persones dedicades a pastoral de diferents congregacions religioses i centres diocesans.
Aquesta Comissió es reuneix periòdicament amb l’objectiu general de programar una línia, que aplegui els centres, referent a formació i a les trobades conjuntes d’alumnes. Per aconseguir aquest objectiu principal es treballen diferents objectius secundaris, però no menys importants:
- escoltar i reflexionar sobre la realitat en què vivim: comunicar-nos les línies i realitzacions pastorals ja viscudes en els centres;
- expressar les oportunitats, reptes, necessitats i possibilitats d’una coordinació àgil i eficaç dels nostres esforços en el camp de la pastoral;
- planificar una o dues accions conjuntes de pastoral per curs escolar.
La Delegació és l’encarregada de convocar, animar i coordinar la Comissió.